Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci OZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Sikenici

Ing. Alexandra Jurčeková

Ján Kulik

Stefánia Siposová

Emil Truban

Viktor Hubert

Jozef Tomašovský

Ernest Straňák


 

 

Rozdeľovník poslaneckých obvodov

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Právomoci poslancov Obecného zastupiteľstva

▪ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
• schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
• uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach obce (VZN)
• schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
• zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
• schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
• zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
• schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
• zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
• udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
• ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka