Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dejiny

 

     Obec leží 18 km južne od Levíc, 6 km severovýchodne od Želiezoviec, na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny, v doline potoka Sikenica. Povrch chotára je rovinný až pahorkatinný. Názov obce je umelo vytvorený. Obec vznika s zlúčením dvoch obcí a to Veľký Pesek a Trhyňa , ktoré dodnes tvoria jej miestne časti. K obci patrí osada Ágota aj Jabloňovce. Život v obci je ovplyvnený prevažne poľnohospodárstvom.

 

    História obce - všeobecne

 

     Prvá písomná zmienka o obci Sikenica je z roku 1295. Charakter zloženia obyvateľstva prešiel početnými zmenami zapríčinenými osídľovaním nemeckými baníckymi rodinami z Handlovej (1816). Ako aj presídlením v rámci výmeny obyvateľstva po druhej svetovej vojne (1947). Kedysi obec preslávil chov oviec a pestovanie viniča. Niekdajšie oberačky s radosťou očakával aj skladateľ Franz Schubert, ktorý pôsobil v neďalekých Želiezovciach. V miestnej časti Veľký Pesek bola vyšľachtená jedinečná odroda viniča Pesecká leánka známa svojou typickou arómou a vôňou.
 

     História obce -  chronologicky

 

1295 - prvá písomná zmienka o obci

1307 - obec sa spomína pod názvom "Villa Tergenye" 

1324 - prvé spomenutie názvu "Nagypeszek" (Veľký Pesek)

 

     V polovici 14. storočia obec vlastnili bratia Totos a Veszos, synovia Imricha Becseia, ktorý dostal Želiezovce a okolie donáciou od Ľudovíta Veľkého.

     V 15. storočí bol vybudovaný reformátsky kostol v obci Trhyňa.

     V 16. storočí obe obce, Trhyňa aj Veľký Pesek, patrili panstvu Derafiovcov zo Želiezoviec a zemepánom bol Esterházy.

     V 18. storočí sa výhradným vlastníkom želiezovského panstva stala zvolenská vetva Esterházyovcov. V tomto storočí bola vybudovaná aj katolícka zvonica v obci Trhyňa

 

1750 - v obci Veľký Pesek je vybudovaný reformátsky kostol v barokovom slohu

1816 - po neúrodnom roku je obec spusnutá a dosídlená nemeckými baníckymi rodinami z Handlovej

1892 - reformátsky kostol z 15. storočia v obci Trhyňa je prebudovaný

1900 - v oboch obciach, Trhyni aj Veľkom Peseku, je dohromady 1 063 obyvateľov

 

     Začiatkom 20. storočia, v čase pozemkovej reformy, vystupuje ako majiteľ veľkostatku grófka Ernestina Coudenhoveová, dedička grófa Breunera.

 

1907 - reformátsky kostol vo Veľkom Peseku je prebudovaný

1927 - obyvatelia zo Zvolena a Juhoslávie zakúpili 250 ha poľnohospodárskej pôdy v osade "Ágota" 

                 (Agáta) vrátane lesa

1938 - z osady "Ágota" (Agáta) bolo 9 mužov aj s ich rodinami deportovaných do Rajčanov a okolia

                 Topoľčian

1944 - výlučným jazykom v obci je tzv. paloučtina (maďarčina odlišná od tej spisovnej), nemčina je

                 nepatrná a slovenským jazykom hovorí okolo 5 rodín, a to len v domácom kruhu

         - 21. december - Sovietska armáda obsádza obec bez boja a Nemci obec opúšťajú

         - 22. december - nemecký vojaci sa vracajú a bojujú, Sovieti obec opúšťajú a znova ju dobýjajú

                 Takýto presun armád prešiel obcou 15-krát.

         - 24. december - obec je definitívne obsadená Sovietmi

1945 - 5. marec - evakuácia celkovej obce kvôli bojom medzi Nemcami a Sovietmi

                           - Nemci ničia obec delostrelectvom

         - 5. apríl - obyvatelia sa vracajú do obce, kde nachádzajú zničené budovy, medzi ktoré patrí aj

                reformátsky kostol v Trhyni

         - V okolí obci zostalo po bojoch mnoho nevybuchnutých granátov a mín

1946 - 1. september - Štátna národná škola v Trhyni je obnovená s učiteľom slovenského jazyka

                Antonom Bémom

1947 - január - za asistencie armády je 32 rodín vysťahovaných do Čiech

         - 16. až 18. apríl - 73% obyvateľov maďarskej národnosti je vysťahovaných do Maďarska

         - 18. apríl - prvý transport Slovákov z Maďarska

         - V tomto roku sa robotníkom začal poskytovať tzv. "zelený úver" - zo štátneho statku si 

                 obyvateľ vezme jarné alebo jesenné osivo a po žatve ho vráti v rovnakom množstve

1950 - 1. október - zakladajúca členská schôdza Jednoty roľníckeho družstva (JRD) v Trhyni s 50

                členmi

         - 1. september - Štátna národná škola v Trhyni sa otvára s učiteľom maďarského jazyka

                Ladislavom Kováčom

         - V tomto roku je súkromné autobusové podnikanie zastavené, Československá autobusová

                doprava (ČSAD) zavádza spoj Levice - Zbrojníky - Želiezovce

1952 - 4. máj - začiatok sejby ryže druhu "Dunghajšajli", ktorú doviezol presídlenec z Maďarska

1953 - 1. jún - v celej republike je prevedená mena paňazí, je zrušený lístkový systém šateniek a

               potravných článkov

1955 - založenie spolku maďarských pracujúcich pod názvom "Csemadok"

1957 - založenie spolku invalidov so 105 členmi

1960 - 1. máj - obec Trhyňa s majerom Jabloňovce a obec Veľký Pesek s majerom Agáta sa zlučujú

               pod spoločným menom Sikenica

         - V tomto roku je zrušený aj okres Želiezovce

1963 - telovýchovná jednotka (futbalový oddiel) sa rozpadla

1964 - poľnohospodárske družstvá v Trhyni a vo Veľkom Peseku sa zlučujú s celkovým počtom

                stálych družstevníkov 155

1966 - začiatok úpravy potoka Sikenica

1970 - sčítanie ľudu, budov a bytov - v obci je 1 119 obyvateľov, 282 obývaných domov a 297 bytov

         - po 7 rokoch je zriadená telovýchovná jednotka pod názvom Družstevník Sikenica

1971 - pri Miestnom národnom výbore (MNV) je zriadený matričný obvod pre Sikenicu a Kukučínov

1979 - začiatok stavby nového ihriska

1980 1. november - sčítanie ľudu - v obci je 903 obyvateľov 

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka